NICULINA OPREA – LAUREATĂ A PREMIULUI INTERNAȚIONAL PENTRU POEZIE ”OZKAN MERT”, TURCIA, 2018 –


PICTURĂ PE APE

Pe fruntea timpului, César Moro a pictat viaţa,

viaţa în interiorul căreia a pus poezia să cânte,

să suspine,

să plângă,

să aleagă între cei dragi, dar poezia

îşi murmură durerea odată cu zborul păsării

deasupra valurilor albe,

odată cu promisiunea femeii din oglindă

de a-și arunca gândurile

tot mai departe de ţărm.

 

Femeia din oglindă,

da, femeia din oglindă sunt eu pe spuma valurilor,

César Moro m-a pictat cu sângele lui,

m-a trimis să-mi aleg iubirile între apă şi cer,

între cer şi pământ,

între pământ şi stele,

dar nici Calea Lactee, nici Carul Mare nu sunt

ceea ce au fost cândva…

 

Prin venele mele

tot mai des corăbiile rătăcesc

drumul spre casă.

 

 

DINCOLO DE GRĂDINILE PALATULUI DOLMABAHCE

Marea se află în partea de jos a fiinţei mele,

în fiecare dimineaţă îi simt atingerea uşoară

ca o pană pierdută de porumbiţa albă în

rotirile concentrice deasupra capetelor

tot mai mult aplecate.

 

Dincolo de grădinile Palatului Dolmabahce,

între flux şi reflux,

am mângâiat creştetul Mării Marmara,

oglinzile apelor ei m-au luminat îndelung,

încă mai luminează câte o noapte

rătăcită printre neguri,

fii fără teamă,

fii fără teamă

îmi şopteşte din când în când –

tot în patul tău de mireasă vei muri,

dragostea este o umbră

pe care întunericul o devoră,

toată măreţia ei ajunge doar până la glezne.

 

Marea se află în partea de jos a fiinţei mele,

uneori oftează asemenea unui bătrân

tremându-se de ecoul propriei voci.

 

 

HARTA DIN INIMA MEA

 

poetului Enver Ercan *

Steaua în care locuiești

este un soare al nopților în care înfloresc

macii albi.

 

Macii albi,

macii albi în ale căror petale

s-au cuibărit cioburile timpului sfărâmat

de roțile dințate ale unei dimineți blestemate.

 

Timpul,

timpul care ar fi trebuit

să germineze lângă respirația ta

s-a transformat în bobițe de rouă –

acum îmi netezește drumul desenat

pe mantia numelui tău.

 

În urma pașilor mei

înfloresc macii roșii –

mantia numelui tău este harta

din inima mea,

iar tu,

tu ești un câmp înflorit

cu maci albi și maci roșii.

————————–

*  Enver Ercan, important poet turc (21.01.1958 – 22.01.2018).

 

 

TRAVERSAREA

Unde duce această

cărare luminată de reflexiile lunii

pe frunzele mestecenilor albi?

 

Dincolo de mal

vuieşte un râu cu apă neagră,

neiertător îşi face auzite ameninţările,

culoarea lui vine din adânc,

din agitaţia continuă a metamorfozelor.

 

În labirintul întunericului din rocile acoperite

de mâlul istoriei, nu sunt convinsă

că ar căuta lumina ori un loc de refugiu.

 

Mestecenii albi nu îşi potolesc setea

cu apa neagră, printre rădăcinile lor

mişună o altă lume,

pe mal

ceapa ciorii,

viorelele şi tămâioarele pun la cale

nuntiri primăvăratice,

la o aruncătură de băţ, o apă neagră

şi mestecenii albi traversează timpul,

fiecare după felul şi asemănarea lui

 

POEM DE CIRCUMSTANȚĂ

Uşile ruginite ale ascunzătorii căţeilor pământului

ar trebui ferecate cu lacăte mari

sub cerul liber să rămână

aşa cum au venit pe lume:

orbi,

surzi şi muţi,

dar noi, noi nu suntem născuţi

pentru asta, nu ne supunem marii ticăloşenii,

odată cu iarna acoperind

speranțele oricărei înmuguriri,

odată cu șuieratul vântului îndoind

copacii de la jumătate –

(într-o astfel de rugăciune

o vedeam pe mama în ultimii ani

de viață)…

 

Mai bine inventăm

o primăvară târzie cu miros

de frunze putrezite acoperindu-ne

rădăcinile (rădăcini încă pline cu sevă),

mergem de-a lungul firului de apă

în căutarea bulbilor de ceapa ciorii,

deși timpul lasă urme adânci

la traversarea podurilor din palme,

în vecinătatea noastră pot scheuna la lună

căţeii pământului, pot inventa

dezastre oricâte doresc,

îşi pot înfoia cozile năpârlite

ori de câte ori le pofteşte sufleţelul

de câine hăituit.

CU BRAŢELE PLINE DE FLORI

Ajunge o vibraţie

a aerului traversat de păsări

în bătaia caldă a luminii,

 

între nord şi sud, între est şi vest,

cu braţele pline de flori pășești fără grabă,

deși ultimele acorduri au amuţit

în casele de toleranţă.

 

Ochii tăi ageri,

da, ochii tăi ageri sfredelesc

pântecul întunericului promițând

că vei lua totul de la capăt.

 

Pentru a-ți număra trecerile,

rămân martorul mut ale cărui legănări de cap

provoacă insomnie vietăților ascunse

printre rădăcinile răscolite

de curenții marini.

 

TRECĂTORILE CERULUI

O dimineață pufoasă,

cu atingeri abia perceptibile,

înlătură caierele norilor tot mai răzlețe,

orizontul își golește alveolele

rând pe rând,

soarele dă strălucire trompetelor

smulse din vitrine prăfuite de timp,

timp bun de pus în insectarul copilăriei.

Într-o dimineață șăgalnică,

limpezimea luminii inundă

trecătorile cerului.

 

ORICÂT DE APRIGE PLOI

Prin labirintul lui octombrie,

ploile sunt mai șirete decât vulpile argintii,

cu precizie de bisturiu stropii aproape perfecţi

desprind de pe ramuri frunze

rămase fără clorofilă.

 

Fără tam-tam sunt azvârlite în faţa paşilor grăbiţi

doar – doar trecătorii nu vor observa trucul ucigaş –

despre tandreţe ce să mai vorbim,

când viclenia ne înconjoară din toate părțile.

 

Fără îngăduință

plouă în octombrie,

între noi şi roboţi nu sunt diferenţe vizibile;

mergem în silă din zori până

la marginea întunericului,

înainte ca somnul să ne răpună,

celui cuibărit în materia cenuşie

îi trimitem în gând o epistolă nouă.

 

Oricât de aprige ploi ne-ar dilua sentimentele,

în recipienţii închişi ermetic

memoria păstrează secretul euforiilor cărnii

de aceea spun: oricât de aprige ploi

ne-ar dilua sentimentele,

din căderea turbionară prindem în palme frunze

dislocate aproape perfect –

în galbenul lor,

un soare nou

aşteaptă să se nască.

 

LA PORȚILE IERTĂRII

Petale albe și roșii

în căderi succesive acoperă imaginea

tot mai difuză a unui anotimp

aflat la porțile iertării.

 

La porțile iertării,

la porțile uitării de sine,

când ne răzvrăteam fără să ne privim în ochi,

fără să știm cum se învârte dreptatea pe degete,

mai ales pe degetul arătător al tatălui…

 

La porțile iertării,

oricât de straniu ar părea,

ultimele mângâieri ale trandafirilor au rămas

încrustate pe frunțile ferestrelor înalte

asemenea treptelor urcătoare la cer

ne acoperă petale strivite sub rostogolirea

unui noiembrie ursuz,

tolănit pe pragul casei aproape de nerecunoscut,

noiembrie numără fără contenire

ecourile din spațiile goale aflate în zidurile

roase de șobolanii timpului.

 

Văzut de sus,

pare un joc de zaruri albe și roșii –

poate așa ar trebui să fie la porțile iertării.

 

UMBRA

Paşii aceştia nu sunt ai mei,

nici umbra acesta, mai ales umbra aceasta

ce creşte continuu

(asemenea unui bastard în burta mamei)

îmi acoperă cele mai dragi lucruri,

până când şi peste oglindă

atârnă o pată mare de negru –

nu ar fi nimic, spun, măcar de-ar fi lună plină

dincolo de perdele soarele stă fix

de parcă ar fi complicele acestei jupuiri de vie.

 

Fără ceremonii, fără nimeni

din marea familie, doar eu şi umbra:

dacă mă îndrept către fereastră

umbra acoperă fereastra,

dacă mă îndrept către uşă, umbra acoperă uşa

această umbră este moartea mea:

iată cum din carne îmi ţâşneşte

un sânge negru ca smoala,

nici tălpile nu mi le recunosc

sunt acoperite cu mâl negru,

negru ca apa Mării Negre la Bolaman.

Nicio zăpadă nu mă mai poate lumina –

viii cu viii şi morţii cu morţii,

din zidul negru repetă o voce necunoscută.

 

PRILEJ DE CUNOAȘTERE

Cel mai bun prilej de cunoaștere

este sfârșitul toamnei,

după asfințit

socotindu-ți plusurile și minusurile fiecărei zile,

vei întoarce spatele oglinzilor îngălbenite de timp,

noul chip nu ți-l vei recunoaște

ochii verzui-cenușii vor privi în altă parte,

nicidecum cărările bătătorite

dintre două paralele.

 

Sfârșitul toamnei este cele mai bun prilej

de a-ți revizui agenda telefonică,

de a-ți schimba adresa de e-mail,

de-a arunca nimicurile în care ai crezut

fără să privești nicio clipă în urmă

la gândul că odată cu primii

fulgi de zăpadă vei fi alt om,

alte orizonturi se vor deschide

fără ecourile paharelor răsturnate

pe fețe de masă albe

brodate cu gărgărițe minuscule,

fără hohotele răgușiților de la periferiile

cu miros de gogoși, fără ca otrava neputinței

celor ce macină cuvinte

să atingă vreo urmă adâncită în puful

zăpezilor tale.

 

HUZUR

Diferența dintre limbile vorbite scade

invers proporțional cu dorința orbilor

de a vedea pe geamuri urmele stropilor de ploaie,

invers proporțional cu dorința surzilor

de-a auzi clinchetul clopoțeilor agățați

de streașina casei părintești.

 

Când spun rahat, când spun huzur,

poeților turci li se umple de bucurie

butoiașul inimii, bucuria se revarsă

asemenea zorilor de zi,

dansul dervișilor te prinde,

te învârtești,

te învârtești,

odată cu ei simți cerul cum îți mângâie pletele

în timp ce infinitul face tumbe

aproape de glezne.

 

Rahat,

huzur în liniștea înserării,

valurile mării Marmara

alintă zidurile palatului Dolmabahce –

nicicând nu am văzut valuri uriașe pe Marmara,

doar pescăruși săgetând văzduhul

în pragul nuntirii.

 

Rahat,

huzur,

în piațaTaksim cu degete boante

bătrânul meșter prinde la saz

o coardă răzvrătită,

sunetul instrumentului alungă

somnul dintre bătăile inimii,

rahat, huzur pentru meșter alături

de străinul care duce în bagaje

deocheatul voal negru al indiferenței:

în limba lui, rahat și huzur înseamnă

cu totul altceva.

 

SEQUOIA

Fulgere provocate de avortonii modernității

împart materia în vie și moartă,

sub iuțeala fulgerelor sequoia se înalță mai mult,

tot mai mult, izvoare subterane îi răcoresc rădăcinile,

degetele lui dumnezeu îi mângâie ramurile –

printre muguri minusculi viața prinde contur

însă nu și pentru tine, cel născut

din o mie de cuvinte ascunse

în marea tăcere a inimii,

nu, nu te așeza în fața furtunii,

în jurul trupului tău pelerina albă îți va fi

răsucită de vânt ca un vrej –

nicio furtună nu lasă amintiri frumoase–

de vei rămâne cu vlagă în urma tăvălugului

vei da peste cei cu chipuri acoperite de măști

oho! ei sunt atoateștiutorii,

te vor trage de urechi până la sânge,

frații lor întru neodihnă vor gândi la smulgerea

unghiuțelor tale lucioase,

în scorburi adânci le vor ascunde,

acolo unde ciripitori bătrâne

sunt sigure că sunetul drujbei

nicicând nu va ajunge aproape

de urechile lor îndesate cu vată.

 

VOCEA

Sapă, sapă adânc,

până ajungi la galeria luxoasă a reginei

doar astfel furnicile negre și lacome

nu își vor lustrui cărarea pe tulpina cireșului înflorit,

doar astfel sub adierile vântului

nu vor străpunge carnea zemoasă a cireșelor de mai.

 

Sapă, sapă adânc, tot mai adânc,

dincolo de galeria reginei,

fără tăgadă treci dincolo de noroaiele

ce își umflă pântecele printre rădăcinile pline de sevă.

Ca într-o rugăciune afundă-te în întunericul

ce adună toate deznădejdile,

o dâră de lumină tot va rămâne în urma ta,

margini ridicate dintr-un inel de ceață

vor fi luminate.

 

Sapă,

sapă adânc,

tot mai adânc,

spune vocea din spatele cortinei.

 

SCARA

Cu mâinile tale ai perforat zidul

apa ți-a răcorit rănile,

ți-a astâmpărat setea ce îți înfășurase sufletul

așa cum arșița înfășoară câmpiile virgine,

ai adunat bucățică cu bucățică,

ai pus piatră peste piatră,

i-ai dat o înfățișare așa cum ți-ar fi plăcut

să vezi în oglinzile noi –

(fără chipuri ascunse în spatele argintului)

o statuie în jurul căreia trandafirilor urcători

nu le-ar fi căzut petalele în noiembrie,

ar fi rămas tineri și sălbatici,

ar fi luminat statuia în nopțile înnegurate,

iată cum din oglinzi nebănuite

coboară un chip cu scara în spate –

urcatul pe statuia altuia

nu este un exercițiu de supraviețuire,

ci o practică întâlnită tot mai des,

tot mai des pătimașii al căror puls bubuie prin vene

includ această practică în categoria

jocului de-a v-ați ascunselea,

de-a v-ați ascunselea de-a binelea în mintea

celui ce își aruncă pielea uneori zilnic, alteori săptămânal,

crezând că doar cerul este martorul

ce i-ar putea deconspira straniile circuite ale neuronilor.

 

CĂRAREA

Pâș, pâș vine Laby,

te trezești că îți ia mâna la lins

îți rămâne doar să te scuturi,

să cauți apă curată,

neîncepută,

dacă vrei să rămâi independent

de bale,

de urlete înăbușite aflate

dincolo de uși capitonate.

 

Pâș, pâș vine Laby cu puii ei lingători,

lingători mai ales de blide înflorate,

cu toții își vântură cozile,

în ochișorii umbriți de smocul de păr

citești ușor: hai, dă și tu un os la ros,

dacă nu dai o sticlă de Glenfiddich,

ar fi bun și Johnnie Walker, numai să dai ceva,

la noi așa este regula: să dai ceva,

altfel, când vei apărea în peisaj

nu îți mai pupăm mâna,

nu mai mimăm Oda Bucuriei,

te vom mârâi și lătra până vei uita cărarea.

 

GRĂDINA VÂRSTEI LOR DE AUR                                

Grădina vârstei lor de aur

este acoperită de miresmele piersicilor coapte,

bătrânul piersic îşi înfige tot mai adânc

rădăcinile peste care trec ape subterane

după ce au spălat întunericul

din jurul morţilor tineri,

în a căror absenţă s-au rărit paşii

celor ce se trezesc înaintea zorilor,

iar curtea interioară tot mai rar este curățată

de unul dintre noi.

 

Cântatul cocoşilor abia trezeşte din somnul profund

pe cel revenit să-şi răcorească setea

la izvorul începutului.

După plecările lor, peste coama casei

norii plumburii caută culcuşul soarelui.

 

Grădina vârstei lor de aur

curând va fi acoperită de puful zăpezilor,

zăpezi grele ca absenţa lor definitivă,

zăpezi sub care uitarea va germina,

în jurul aceleiaşi mese ne vor aduna

sunetele clopotelor în prag de sărbătoare.

 

DANSUL PLOII

Un anotimp nehotărât ne călărește bezmetic;

plouă și bate un vânt de îi simți

usturimea în rărunchi,

în dansul haotic

stropii de ploaie se răsucesc

în sensul invers al acelor de ceasornic,

dar timpul,

timpul coboară în scorbura somnului

fără să lase libere cărările prin labirintul pădurii

ce se furișează să înmugurească.

 

METAMORFOZĂ

Seminţele aducerii aminte

au germinat odată cu trecerea timpului

mai întâi peste o umbră jucăușă,

apoi peste o ruină.

 

Amprentele unei conştiinţe mai puţin obişnuite

flutură de-asupra furiilor metamorfozate

în consolări mărunte;

din oglinzi, lumina unui soare abia născut

curăță retina de urmele incertitudinilor

tot mai acaparatoare.

 

INIMA REGINEI

Pamânt binecuvâtat, pământ cu grădini răsfățate

sub bândețea soarelui din Balcik,

grădini în care inima reginei**

se aude tic-tac,

tic-tac,

tic-tac,

tic-tac, tic-tac,

în umbra care traversează Podul Suspinelor

și sub pietrele Aleii Secolelor,

tic-tac,

tic-tac în pereții istoriei.

 

Orașul Alb, luminat de steaua ce încă își face rondul

în jurul capelei Stella Maris,

tic-tac,

tic-tac într-un triunghi al drumului meu

înconjurat de crinii regali,

tic-tac,

tic-tac spre un curcubeu apărut din senin –

o pasăre se înalță din inima mea

asemenea zmeului de hârtie într-o câmpie

cu maci înfloriți.

———-

** Regina Maria a României (n. 29 octombrie 1875 – m. 18 iulie 1938).

 

Articol adăugat în 24 august 2020

Mai poţi citi şi…