Organizare

Biblioteca Judeţeană Dinicu Golescu Argeș deţine un sediu central și două filiale, în cartierele Craiovei și Prundu.   Clădirea  bibliotecii cuprinde spaţii pentru colecţii, spaţii pentru public şi spaţii administrative.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, biblioteca este organizată în următoarele servicii  și compartimente, cu sarcini şi atribuții specifice:

  •  SERVICIUL CATALOGARE ŞI INFORMARE BIBLIOGRAFICĂ compus din:

                a) compartimentul Prelucrare şi organizare a colecţiilor

                b) compartimentul Informare bibliografică

                c) compartimentul Evidență documente de bibliotecă, statistica si schimb interbibliotecar

  • Compartimentul Informatizare şi evidenţa informatizată a cititorilor
  • Compartimentul comunicarea colecțiilor și informare comunitară, cuprinde următoarele secţii şi filiale: Secţia de Împrumut la domiciliu pentru adulţi – Beletristică şi Ştiinţă şi tehnică (Sediul central), Secţia de Împrumut la domiciliu pentru Copiiși Tineri (sediul central), Sala de lectură a Depozitului general, Secţia de Religie şi audiţii muzicale, Secţia de Presă, serial și legislaţie, Secţia de Colecţii speciale, filialele: Prundu şi Craiovei.
  • Compartimentul Comunicare, media, evenimente şi editoriale
  • Compartimentul Asistenţă şi îndrumare metodologică a bibliotecilor din reţeaua judeţului Argeş
  • Compartiment Organizare expoziții, relații internaționale
  • Compartimentul Financiar-contabil, resurse umane, juridic – achiziţii publice, registratură