Conducere

Manager interimar: VOINICU Mihaela, tel. 0248-223 030, int. 112

Șef Serviciu Catalogare și Evidența Documentelor de Bibliotecă: VLAD FRUSINA Lucreția, tel. 0248-223 030, int. 128