Conducere

Manager interimar: VOINICU Mihaela, tel. 0248-223 030, int. 112

Șef Serviciu Catalogare și Evidența Documentelor de Bibliotecă: VLAD FRUSINA Lucreția, tel. 0248-223 030, int. 128

Șef Serviciu Proiecte de Informare Comunitară și Coordonare Biblioteci Publice din Județ: NEȚ Ionela, tel. 0248-223030, int.121

Șef Serviciu Informatizare-Automatizare: BUCȘAN Petre Daniel, tel. 0248-223030, int.130