Regulamente

ACCESUL LA BIBLIOTECĂ

Pe baza unui permis de intrare utilizatorii au acces în toate secţiile şi filialele bibliotecii. Permisul de intrare se obţine cu următoarele acte:
 • buletinul/carte de identitate cu domiciliul stabil sau viză de flotant în judeţul Argeş.
 • carnet de elev, carnet de student vizat la zi.
 • pentru tinerii până la 14 ani este necesar şi buletinul/cartea de identitate al/a unuia dintre părinţi.
 • utilizatorul va semna un contract cu biblioteca prin care se obligă să respecte regulamentul acesteia.
 • permisul este valabil 5 ani din momentul eliberării, cu obligativitatea vizării anuale a acestuia.
 • costul unui permis este 5 RON.
 • costul vizei anuale este 2 RON.

ÎMPRUMUTUL LA DOMICILIU

 • fiecare cititor poate împrumuta 4 volume o dată;
 • termenul de restituire a cărţilor este de 14 zile cu posibilitatea de prelungire cu încă 14 zile;
 • nerestituirea la termen a volumelor împrumutate se sancţionează cu plata unor sume de 0.2 RON/zi pentru fiecare exemplar nerestituit la termen. În cazul întârzierilor care depăşesc 30 zile calendaristice se adaugă suspendarea permisului de cititor pe o perioadă de o luna;
 • distrugerea sau pierderea documentelor de biblioteca de către cititori se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice (titlu, autor, editură, an, ediţie) aflate în stare fizică foarte bună sau prin achitarea unei sume egale cu valoarea de inventar a documetului, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o suma de 1-5 ori la preţul astfel calculat (conform Legii bibliotecilor (r) nr. 334/2002)
 • utilizatorilor care nu respectă prevederile regulamentare li se anulează permisul.

Regulamentul de Organizare și Funcționare poate fi consultat aici

Regulamentul Intern poate fi consultat aici + aici + aici

Contractul Colectiv de Muncă la nivelul BJA poate fi consultat aici si aici

Codul de etică și de integritate al personalului contractual din cadrul BJArgeș poate fi consultat aici

Metodologie privind stabilirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță asociați poate fi consultată aici