Petiții

Adresa de contact pentru transmiterea petițiilor este  info@bjarges.ro

Formular petiție.doc

Chestionar satisfacție utilizator.doc