Supervizarea în psihoterapie- GEORGE OANCEA


Editura Universitară, 2014

Studiul de față își propune să cuprindă o parte din procesul complex al supervizării în psihoterapie, dezvoltând un posibil model empiric de studiu al acelor elemente ce pot conduce la eficiență în supervizare, și implicit în psihoterapie. Pentru aceasta lucrarea de față este structurată în următoarele capitole:

  • 1: Un model de analiză empirică;
  • 2: Cadrul cercetării;
  • 3: Operaționalizarea variabilelor implicate în studiu;
  • 4: Rezultatele cercetării. Confirmări și/sau infirmări;
  • 5: Verificarea ipotezelor cercetării;
  • 6: Concluziile generale ale cercetării.

Articol adăugat în 3 octombrie 2019

Mai poţi citi şi…