Discursuri celebre rostite în Academia Română în perioada 1869-1912 – expoziție


Discursurile de recepție, având cap de serie și model de înaltă conștiință civică pe cel rostit de A. Papiu-Ilarian, în septembrie 1869, formează un corpus aparte al activității Academiei Române. Inițial în aceste discursuri, noul membru avea nobila misiune de a evoca portretul spiritual al predecesorului său. La începutul secolului al XX-lea tematica discursurilor se schimbă, fără a renunța total la elogiul predecesorului, dar, cu un accent mai puternic pus pe preocupările științifice ale acestuia, în contextul dezbaterii problemelor naționale fundamentale și a ascensiunii României în planul spiritualității europene.

Discursurile de recepție sunt urmate, de regulă, de un răspuns prin care se realizează unitatea unui ceremonial. Răspunsul evidențiază consacrarea noului membru titular și aportul său în dezvoltarea științei și culturii naționale și universale.

Aceste discursuri au fost publicate inițial în Analele Academiei Române și, paralel în broșuri.

În această expoziție a fost făcută o selecție de astfel de documente, din fondul aparținând Sălii de Presă și Legislație a Bibliotecii Județene Argeș.

Regăsim, în această expoziție, discursurile de recepție susținute de următorii academicieni:

A.Papiu Ilarian (14 septembrie 1869) – Viétia, operele și ideele lui Georgiu Șincai, cu răspunsul lui George Barițiu

Ion Ghica (28 martie 1880) – Despre Ion Campinenu, cu răspunsul lui B. P.Hașdeu

Gr. Cobălcescu (20 martie 1887) – Despre originea și modulú de zăcere ale petroliului în generalú și în particularú în Carpați

Ioan Bianu (21 martie 1904) – Despre introducerea limbii românești în biserica românilor, cu răspunsul lui Dimitrie A.Sturdza

Nicolae Gane (13 mai 1909) – Bogdan Petriceicu-Hașdeu, cu răspunsul lui Iacob C. Negruzzi

Nicolae Iorga (17 mai 1911) – Două concepții istorice, cu răspunsul lui A.D.Xenopol

T.V.Stefanelli (21 mai 1911) – Istoricul luptei pentru drept în ținutul Câmpulungului Moldovenesc, cu răspunsul lui D. Onciul

Mihail C.Sutzu (25 mai 1911) – Despre numismatica română, cu răspunsul lui Dimitrie A.Sturdza

Gr.Crăiniceanu (29 mai 1912) – Despre istoria armatei române, cu răspunsul lui St.C.Hepites

 

Alte discursuri celebre, selectate din colecțiile bibliotecii:

Alexandru Orescu (1889) – Cu ocazia aniversării a XXV de ani de la înființarea Universității din București

Mihail Kogălniceanu (1891) – Desrobirea țiganilor, ștergerea privilegiilor boierești, emanciparea țăranilor

Victor Babeș (1903) – Despre lucrările științifice ale profesorului dr. Nicolae Kalinderu

Articol adăugat în 31 martie 2017

Mai poţi citi şi…