Biserica Domnească – Curtea de Argeș


Adresa: Str. Negru Vodă, nr. 2, Curtea de Argeş

Hramul: Sf. Nicolae

Biserica Domnească este prevăzută ca loc de închinăciune şi necropolă voievodală. Construcţia a fost începută din iniţiativa şi prin strădaniile voievodului Basarab I la mijlocul secolului al XIV-lea şi continuată de urmaşii acestuia, Nicoale Alexandru şi Vladislav I. Lăcaşul de cult este unul dintre cele mai vechi şi mai importante monumente ale arhitecturii şi picturii româneşti din toate timpurile şi a fost conceput în stil bizantin. Biserica are o înălţime de 29 de m. Interiorul ei este împărţit în trei încăperi: pronaos, naos şi altar. Picturile murale realizate în vremea domniei lui Valdislav I, reprezintă cel mai valoros ansamblu de fresce din Ţara Românească. Interiorul lăcaşului de cult a fost folosit un timp îndelungat ca necropolă.

În incinta Bisericii Domneşti se află o suită de pietre de mormânt, care pot fi considerate nu doar locuri de veci ale celor în cauză, ci şi autentice documente în piatră.

Dintre acestea: Piatra de mormânt a soţiei lui  Dincă Brătianu, Piatra de mormânt a lui Constantin Brătianu, Piatra de mormânt a Elencăi Brătianca.

Galerie de imagini:

Articol adăugat în 27 octombrie 2011

Mai poţi citi şi…