Ştiaţi că…

  • Renașterea este denumirea curentului de înnoire socială și culturală care a apărut în Europa la sfârșitul Evului Mediu, în secolele al XV-lea și al XVI-lea. În această perioadă s-au produs profunde transformări sociale, politice, economice, culturale și religioase care au marcat tranziția de la societatea medievală închisă către societatea modernă.