99 pages

Ştiaţi că…

  • Diaconul Coresi a tipărit primele cărţi în limba română, Catehism în 1560 şi Tetraevanghelul în 1561 – o traducere din Noul Testament a celor patru evanghelii. Tipăriturile lui Coresi utilizau graiul din Ţara Românească şi sud-estul Transilvaniei.