Planul de marketing-Nicoleta Valentina Florea


Editura C.H. BECK, 2014         

Cartea este structurată pe patru capitole, punând accent pe:

  • importanţa realizării unui plan de marketing eficient,
  • analiza funcţiilor, obiectivelor, avantajelor şi dezavantajelor implementării acestuia,
  • descrierea etapelor concrete necesare implementării unui plan de marketing,
  • descrierea barierelor care pot sta în calea implementării eficiente a unui plan, dar și a căilor de ameliorare a acestuia,
  • oferirea unor exemple concrete pentru implementarea unui plan de marketing in domeniile producției şi serviciilor

Planificarea este unul din factorii cheie care asigură succesul unei firme, iar primul pas şi cel mai important în dezvoltarea viguroasă a organizatiei este planul de marketing.

Articol adăugat în 24 mai 2016

Mai poţi citi şi…