Mănăstirea Robaia


Hramul: „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe ”

Adresa: Com. Muşeteşti, Sat Robaia, Judeţul Argeş

Pornind din centrul Museţeştilor prin satul Robaia şi apoi Valea Robaia, pe un drum care şerpuieşte pe sub poale de dealuri împădurite, însoţiţi de pârâul Robaia se ajunge, după 6 km, la mănăstire, care este situată într-un cadru natural foarte pitoresc. Mănăstirea Robaia este atestată documentar din secolul al XIV-lea. Construită la început din lemn, de banul Armega, mănăstirea a fost refăcută din piatră de Sava Sovarul sau Sufarul, între 1642-1644. Biserica a fost restaurată între anii 1843-1862 şi repicată în 1848. În incinta acestei mănăstiri au trăit şi activat un şir întreg de călugări luminaţi şi bogaţi înzestrat sufleteşte ca egumenul Sofronie de la Cioara, Pârvu Mutu zugravul 1659-1738 pictor bisericesc şi iscusit portretist, care a trecut la monahism sub numele de Pafnutieşi a petrecut aici ca monah ultimi ani ai vieţii. La dorinţa lui de pe urmă a fost înhumat în vatra de nemurire a Robaiei. Mănăstirea are ateliere de cusut veşminte preoţeşti şi broderii în care  lucrează maicile în afara orelor de slujbă. Un popas la Robaia este un moment inconfundabil de adânca trăire spirituală.

Galerie de imagini:

Articol adăugat în 16 septembrie 2011

Mai poţi citi şi…