UN AUTOR, DOUĂ CĂRȚI REMARCABILE


Doctor în Filologie și conferențiar la Universitatea din Pitești, în cadrul Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie, Sorin Mazilescu este unul dintre cei puțini și sârguincioși, dedicați cauzei culturii naționale. Director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Argeș, până la desființarea acestuia, absolvent al Școlii Normale ”Carol I” din Câmpulung Muscel, licențiat în Litere și Teologie, Sorin Mazilescu are, la 43 de ani, un profil și un statut bine definite. Cercetează și scrie. Scrie și revine în câmpul cercetării, astfel încât toate demersurile sale stau sub semnul datoriei împlinite. Monografiile, studiile și lucrările de etnografie și cele despre folclorul argeșean sunt de referință. Este suficient să mergeți la Biblioteca Județeană Argeș și să le împrumutați, ca să observați imediat că, la numai câteva luni de la apariție, coperta și paginile sunt uzate, îndoite, crăpate, adesea subliniate.

Sorin Mazilescu nu este, însă, numai un om al cărții, ci și un foarte bun realizator de emisiuni de televiziune. Rostul lui în lume, oriunde s-ar duce și în orice format ar lucra, este tradiția. Pentru tradiție, într-o lume aglomerată și zgomotoasă, care vrea s-o îngroape, pledează Sorin Mazilescu. Pentru tradiție și pentru limba noastră cea de toate zilele, vie și curată până de curând.

Cele două volume, publicate puțin înainte de pandemie și în timpul acesteia, se înscriu în aceeași arie de interes. ”LITERATURA PENTRU COPII – Note de curs” (Editura Sitech, 2020) se vrea și reușește să fie, așa cum este structurată, un instrument important de lărgire a orizontului de cunoaștere al copilului, prin intermediul vocabularului. Autorul abordează specificul literaturii pentru cei mai mici cititori – sferă, tematică, genuri, specii; basmul – definiție, geneză, apariție, clasificare, coordonate, timp și spațiu, despre care știm că au substanță simbolică; snoava; folclorul aforistic și enigmatic – ghicitorile, proverbele, zicătorile; folclorul copiilor – formule folclorice și cântece de leagăn; legenda; povestirile, schițele și romanele pentru copii; literatura de aventuri; poezia; dramaturgia. O lucrare complexă, așadar, destinată educatorilor din învățământul preșcolar și primar, care respectă principiul adecvării conținuturilor la particularitățile de vârstă ale copiilor, de asemenea – principiul împletirii valorilor estetice cu valorile etice.

”DIDACTICA DOMENIULUI LIMBĂ ȘI COMUNICARE – ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR. METODICĂ APLICATIVĂ – Note de curs” (Editura Sitech, 2019) pleacă de la realitatea faptului că astăzi, poate mai mult ca altădată, comunicarea în general, comunicarea în limba română, în special, suferă pe toate palierele. Primii expuși sunt copiii. În era video-informației, a digitalizării cu orice preț, fără o analiză temeinică a consecințelor, limbajul riscă să fie alterat și să altereze, la rândul lui. Expresivitatea, creativitatea, vocabularul activ și cel pasiv, vorbirea sub aspect fonetic și gramatica limbii române sunt antrenate într-un proces de degradare, care ar trebui să transforme învățământul și cultura în prioritate națională. Din păcate, nu și pentru decidenții politici. Rămâne tot ca insularii, haiducii precum Sorin Mazilescu să poarte, așa cum știu ei mai bine, aceste bătălii, grele tocmai pentru că nu se desfășoară la vedere,  pentru că nu face nimeni bani, nici audiență de pe urma lor. Jocul, memorizarea, povestirea, convorbirea, lectura după imagini sunt câteva dintre capitolele importante ale acestei lucrări.

Poate că n-ar fi rău dacă, la nivelul deciziei politice județene, s-ar reconsidera înființarea unei structuri specializate, autonome, care să descopere, să valorifice și să promoveze valorile perene ale culturii tradiționale. Cum o făcea – să ne aducem aminte – atât de frumos și de eficient fosta instituție de profil, coordonată de Sorin Mazilescu.

Felicitări domnului Sorin Mazilescu! Felicitări, sănătate, răbdare și forța de a  sta în picioare pe baricadele culturii române, care este, până la urmă, cea mai frumoasă poveste, cel mai frumos adevăr al nostru!

 

Prof. LIVIU MARTIN

Articol adăugat în 26 octombrie 2020

Mai poţi citi şi…