Sinteze de Procedură penală. Partea generală- MIHAIL UDROIU


Editura C.H.Beck, 2020

Această lucrare conține comentarii aprofundate și clare ale noilor instituții de Drept penal, Partea generală, respectiv Procedură penală, în scopul înțelegerii intenției legiuitorului, dar și a modului în care se aplică în practică noile dispoziții penale. Este adresată tuturor celor care susţin examene, fie de licenţă, de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, în magistratură sau avocatură, de promovare în funcţii de execuţie a magistraţilor, de capacitate al magistraţilor stagiari, respectiv definitivat al avocaţilor stagiari.

Articol adăugat în 12 noiembrie 2020

Mai poţi citi şi…