Relaţii publice şi comunicare pentru administraţia publică- ANTONIO SANDU


Editura Tritonic, 2016                                                                                                                                          

Acest volum are în principal o valoare educativă, bazându-se pe o sinteză a bibliografiei de specialitate. Dincolo de dimensiunea didactică, volumul se adresează specialiştilor în administraţia publică, mai ales celor care îndeplinesc funcţia de comunicator instituţional sau au atribuţiuni în domeniul relaţiilor publice şi comunicării, atât în mediul public, cât şi în cel privat. Sunt avute în vedere atât dimensiunea comunicării interpersonale care este tratată dintr-o perspectivă socio-semiotică, cât şi comunicarea publică prin intermediul mass-media clasică şi a noilor media. Abordarea volumului este una social construcţionistă, plecându-se de la premiza că întreaga realitate socială este construită comunicaţional. Pentru ilustrarea unor strategii de comunicare, s-a făcut apel la câteva elemente specifice de programare neuro-lingvistică, adaptate particularităţilor contextului românesc al comunicării instituţionale.      

Articol adăugat în 23 noiembrie 2018

Mai poţi citi şi…