Regulamentul de funcționare al bibliotecilor publice


(Extras din Legea bibliotecilor 334 – M.O. nr. 422/18.06.2002)

Capitolul II: Sistemul naţional de biblioteci

Art. 22. – (2) Bibliotecile publice asigură egalitatea accesului la informaţii şi la documentele necesare informării, educaţiei permanente şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut social sau economic, vârstă, sex, apartenenţă politică, religie ori naţionalitate.

Capitolul VII: Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor

Art.67. – (1) Nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de către utilizatori se sancţionează cu plata unei sume, aplicată gradual, până la 50% din valoarea medie de achiziţie a documentelor de bibliotecă din anul precedent.

(2) Deteriorarea, distrugerea sau pierderea documentelor de bibliotecă de către utilizatori se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea unei sume echivalente cu de 5 ori preţul mediu de achiziţie a documentelor de bibliotecă din anul precedent.

 

Articol adăugat în 20 iulie 2011

Mai poţi citi şi…