Peştera Avenul din Grind


Avenul este situat în clina sudică a Pietrei Craiului, la 2 km sud de refugiul Grin, sub limita superioară a pădurii, la 1700 m altitudine.

A fost explorat prntru prima dată în 1936 de către A. Prox, în speranţa atingerii unei ipotetice reţele subterane în masivul Piatra Craiului. În 1967, Fr. Thomas şi W. Gutt din Braşov coboară din nou până la baza avenului şi găsesc o continuare de 15 m, pe care însă nu au putut s-o exploreze din lipsă de echipament. Avenul este cunoscut în literatura de specialitate şi sub numele de Gaura din Grind sau Gaura din Funduri.

Avenul,  săpat în ”conglomerate de Bucegi”, se desfăşoară aproape vertical pe o adâncime de 110 m. La adâncimile de 25 m, 45 m, 70 m şi 90 m se găsesc mici platforme reprezentând capete de strat mai proeminente ale conglomeratelor. Baza avenului este alcătuită dintr-o sală slab concreţionată având diametrul de 20 m şi planşeul acoperit cu prăbuşiri din tavan şi cu sfărâmituri provenite de la suprafaţă. În partea de sud-vest se pătrunde într-o a doua sală, în care se atinge adâncimea maximă a avenului (-116 m).

Datorită dezvoltării verticale, temperatura aerului în partea inferioară a avenului este în general scăzută (-2, -6º C) şi se menţine aşa tot timpul anului, fiind mai coborâtă în perioada  rece.

Avenul din Grind a fost creat de apele de infiltraţie, care au lărgit sistemul de diaclaze ce afectează conglomeratele de Bucegi. Este unul din puţinele goluri verticale de amploare dezvoltate în conglomerate, rocă în general mai puţin carstificabilă.

Explorarea acestui aven oferă posibilitatea studierii unui interesant profil geologic pe 110 m adâncime, în care se poate urmări tectonica şi stratigrafia acestui sector al Pietrei Craiului.

Galerie de imagini:

Articol adăugat în 15 septembrie 2011

Mai poţi citi şi…