Pavel Şuşară şi Nicolae Oprea, într-o lansare eveniment la Piteşti


Miercuri, 26 februarie 2014, ora 13.00, la sediul Bibliotecii Judeţene “Dinicu Golescu” din Piteşti, va avea loc un dublu eveniment editorial oferit de Editura Tracus Arte din Bucureşti. Astfel, vor fi lansate, în prezenţa autorilor, cartea de poezie “Sissi” de Pavel Şuşară şi o carte de critică şi istorie literară a universitarului Nicolae Oprea, cu titlul “Cronicar întârziat – între generaţii”. Vor vorbi despre cărţi Mircea Bârsilă, Dan Mircea Cipariu şi Dumitru Augustin Doman. Amfitrioni: Mihai Sachelarie, directorul Bibliotecii Judeţene “Dinicu Golescu”, şi Ioan Cristescu, fondatorul Editurii Tracus Arte. AgenţiadeCarte.ro este partenerul media al evenimentului.
Pavel Şuşară s-a născut în localitatea Bănia, judeţul Caraş-Severin, la 29 decembrie 1952. Este critic şi istoric de artă, scriitor. Debutează cu poezie în ,,Almanahul literar”- 1977, iar editorial la editura ,,Crater”, în 1996, cu volumul de poeme ,,Regula jocului”. Dintre volumele publicate: “Urmuz (E vremea rozelor ce mor), Editura Crater, 1998; „Universul din cuşcă”, Editura Brumar, 2011; “Carcase de cristal”, Editura Tracus Arte, 2012; “Sissi”, Editura Tracus Arte, 2013. Membru al Uniunii Scriitorilor din România, membru al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Artă, expert în artă, atestat de Ministerul Culturii, şi membru al Uniunii Artiştilor Plastici, Pavel Șușară este autorul unei monografii importante despre opera pictorului Corneliu Baba, dar şi creatorul unor satire şi parodii politice ,,Urmuz”. În 1995, a primit premiul pentru critică din partea U.A.P, iar în anul 1997 Premiul Fundaţiei ,,Cella Delavrancea”.
“Cronicar întârziat – între generaţii” de Nicolae Oprea conţine cronici „întârziate”, impuse de „ordinea preferenţială, guvernând aievea succesiunea lecturilor” criticului, cronici apărute iniţial în rubrica cu acelaşi titlu din revista Argeş, „cu prelungiri sporadice în alte reviste: Vatra, Viaţa românească, Euphorion, Poesis, Ramuri”. Privitor la structura volumului, Nicolae Oprea notează în Pretext: „Fragmentele critic reunite în acest volum au fost aranjate în ordinea cronologică a vârstei scriitorilor vizaţi (cu rare excepţii, motivate de dinamica generaţionistă) în trei segmente diferenţiate tacit: şaizecişti, optzecişti şi nouăzecişti. În segmentul consacrat generaţii ’80 – cel mai extins, fireşte, venind din partea unui cronicar crescut în spiritul optzecismului postmodernist -, am preferat ordinea strict alfabetică. Secţiunea a doua cuprinde evocări-profiluri ale unor scriitori trecuţi în nefiinţă, mulţi înainte de vreme, care mi-au fost profesori sau prieteni (ori, pur şi simplu, modele îndepărtate) şi care, fatalmente, şi-au încheiat destinul literar”.

Articol adăugat în 25 februarie 2014

Mai poţi citi şi…