Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative și calitative- SEPTIMIU CHELCEA


Editura Pro Universitaria, 2022

Prezenta carte cuprinde informații referitoare la lucrări de referință în domeniul metodologiei științelor socio-umane. Se adresează, în principal, studenților, doctoranzilor sau tinerilor cercetători și oferă acestora un îndrumar complet pentru asigurarea fundamentelor formării metodologice în științele sociale.

Articol adăugat în 21 iunie 2022

Mai poţi citi şi…