Metode cantitative de cercetare. Designuri și aplicații în științele sociale- coord. LOREDANA R. DIACONU- GHERASIM, CORNELIA MĂIREAN ; MIHAI CURELARU


Editura Polirom, 2022

Cartea de față abordează toate aspectele cercetării științifice în psihologie, de la alegerea problemei de cercetare și stabilirea ipotezelor la stabilirea designului, colectarea datelor, interpretarea acestora și explicarea în detaliu a modalității corecte prin care cercetătorii pot disemina rezultatele în comunitatea științifică și către publicul larg. Volumul se adresează atât cercetătorilor, cât și studenților din domeniile psihologie, științele educației, sociologie și asistență socială, masteranzilor, doctoranzilor sau profesorilor în proces de formare continuă.

Articol adăugat în 22 martie 2023

Mai poţi citi şi…