Elemente de matematică pentru profesorii din învăţământul primar – Mihail Roşu


Editura Aramis, 2010

Învăţarea matematicii capătă conotaţii noi, pe care trebuie să le cunoască atât cadrele didactice care lucrează în învăţământul primar, cât şi studenţii care se pregătesc pentru această profesie. Acestora li se adresează această carte, cu intenţia de a le oferi un sprijin atât în formarea iniţială, cât şi în cea continuă.O pot folosi deopotrivă studenţii, în pregătirea examenelor, învăţătorii, institutorii şi profesorii pentru învăţământul primar înscrişi la diverse forme de perfecţionare, precum şi elevii şcolilor normale.

Articol adăugat în 13 octombrie 2017

Mai poţi citi şi…