Educația digitală- coord. CEOBANU, CIPRIAN; CUCOȘ, CONSTANTIN; PÂNIȘOARĂ, ION- OVIDIU


Editura Polirom, 2020

În prezentul volum, autorii tratează subiecte ca: perspective socioculturale privind utilizarea tehnologiei în educație, ipostaze ale învățării asistate de tehnologie, m-learning și u-learning, platforme de învățare online, tehnologia ca suport educațional și specificitatea procesului didactic în era tehnologică. Cartea oferă un plus de informație pentru identificarea unor modalități de adaptare la viitor și de abordare a provocărilor cu care se confruntă sistemele de învățământ.

Articol adăugat în 9 februarie 2023

Mai poţi citi şi…