Dreptul individual al muncii- SEPTIMIU PANAITE


Editura Hamangiu, 2017

În lucrarea Dreptul individual al muncii, temele majore abordate sunt: principiile şi izvoarele dreptului muncii, contractul individual de muncă (încheiere, executare, modificare, suspendare, încetare), timpul de muncă şi de odihnă, răspunderea disciplinară, răspunderea patrimonială, jurisdicţia muncii şi inspecţia muncii. Lucrarea se adresează, cu precădere, studenţilor care studiază materia Dreptul muncii, venind în ajutorul acestora pentru asimilarea noţiunilor teoretice. Cu toate acestea, în aceeaşi măsură, în prezenta lucrare pot regăsi suport pentru activitatea lor şi practicienii în domeniu, dar şi cei implicaţi în raporturi de muncă. 

Articol adăugat în 23 noiembrie 2018

Mai poţi citi şi…