”DIN DRAGOSTE”


Nici că se putea găsi un titlu mai nimerit pentru expoziția de pictură de pe simezele Galeriei ”Metopa”, de care ne putem bucura până în ziua de 9 aprilie. Artistele – care n-ar fi artiste dacă n-ar trăi îndrăgostirea în fața pânzei, în fiecare zi – sunt complementare stilistic și energetic. Amândouă sunt profesioniste.

MIRABELA BEDEREAGĂ este membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România și a studiat la Pitești și la București. LUMINIȚA TABURȚA este membră a Uniunilor Artiștilor Plastici din Republica Moldova și din Rusia și a studiat la Chișinău și la Sankt Petersburg. Cu precizarea, cred eu importantă, că expoziția de la Pitești este prima ei  expoziție în România.

S-au format, așadar, în lumi diferite, în ciuda faptului că, în artă, influențele circulă subtil, se lipesc de tine ca umbra, iar gradul de libertate și de cunoaștere a celuilalt, de încredere și de împrietenire cu el nu are nicio legătură cu gradul din termometru, cu gradul didactic sau cu cel militar. În artă, gradul de libertate este porumbelul ei călător. El știe unde să zboare, cui să predea mesajul și cât de repede să se întoarcă înapoi.

Așa că mie îmi spune inima că Mirabela Bedereagă și Luminița Taburța au apelat la serviciile aceluiași porumbel. Ceea ce Mirabela ermetizează, încifrează, tăinuiește, de multe ori în sens biblic, Luminița transformă în spectacol al bucuriei și al luminii. Este vorba, de fapt, despre o trecere naturală de la o structură la alta, de la un tipar de sensibilitate la altul, trecere sau sublimare, cred că îi putem spune și așa, de pe urma căreia expoziția câștigă mult în expresivitate.

Iată câteva dintre ideile exprimate la vernisaj de prof. dr. Lavinia Vieru, critic de artă: ”Artista Mirabela Bedereagă ne propune o călătorie vizuală inedită, în care elementele recognoscibile ale realului sunt folosite drept indicii ale descifrării unui cod spiritual interior. Peisajul este universal, acesta fiind proiectat într-un anotimp care nu se sfârșește. Artista propune un parcurs senzorial pentru cercetarea spațiului divin. Atmosfera propice contemplării și cugetării este rezolvată exemplar prin subtilitățile cromatice. Capacitatea de sugestie este evidentă: gestualitatea aplicării tușelor creează impresia unei linii melodice. Totodată, imaginile capătă valențe olfactive. Tot cumulul de forțe vizuale se prezintă ca un factor declanșator de vechi amintiri ale armoniei absolute, ferecate în subconștientul fiecăruia dintre noi”.

Excelente observațiile domnișoarei Lavinia Vieru, tocmai pentru că   subliniază înțelegerea universului artistic al Mirabelei Bedereagă din perspectiva întregului. Îndrăznesc să folosesc termenul ”holistic”, dus în derizoriu de politica românească, dar conținător de informații care trec dincolo de mărunta noastră traducere funcționărească, în cel mai bun caz.

În ceea ce o privește pe Luminița Taburța, aceeași Lavinia Vieru afirmă următoarele: ”Prin folosirea contrastelor de culoare, fie cald-rece, fie complementar, asistăm la apariția unui efect optic particular: într-o pictură cu o certă dominantă rece, umbra parcă înghețată, lăsată de clădiri și de copaci pe pavaj, se încălzește considerabil prin caracterul strălucitor și prin juxtapunerea tușelor cu griurile colorate calde. Lucrările sunt realizate cu precizie și minuțiozitate. Artista Luminița Taburța are vocația detaliului, a amănuntului înscris în fiece frântură de linie”.

Concluzia celui care merge des prin galerii ar fi aceasta: ”Din Dragoste” merită vizitată cel puțin o dată. Fie și numai pentru bucuria simplă a ochiului. Este prima treaptă sau primul nivel. Dincolo de el, însă, așteaptă să fie deslușite semne și profeții. Nu spun cuvinte mari, pentru că  artiștii sunt ca păsările – cântă când răsare soarele, bat din aripi și fac zarvă când moare lângă ele un suflet. Eu cred că expoziția ”Din Dragoste” face parte din categoria expozițiilor cu mare putere de intuiție.

 

LIVIU MARTIN

Articol adăugat în 10 aprilie 2023

Mai poţi citi şi…