Biserica Șubești


Hramul: Intrarea în Biserică a  Maicii Domnului

Adresa: Str. Nicolae Alexandru Voievod, nr. 49, Câmpulung

Situată în partea  sud-vestică a municipiului, pe o terasă medie din dreapta Râului Târgului, în forma actuală fiind a treia biserică. Întâia oară fusese zidită de Oprea şi Stanciu Boja cu fiii lor: Stanciul, Voica, Marin, Neniul, Dobre, Marin, Elina, Dragomir, la 1552. Veche inscripţiea, cu litere chirilice, în care se arată ctitorii e reprodusă în ”Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice” pe Aprilie 1931, fasc.68. De la această biserică veche se păstrează numeroase pietre şi cruci inscripţionate. O altă inscripţie ne arată că biserica a fost rezidită din temelie de judeţul Gherghi, fost ocârmuitor al Câmpulungului, în vremea lui Matei Basarab.

Actuala biserică Şubeşti, numită în unele documente şi popa Ene, este zidită în 1779 de arhimandritul Dositei, egumenul mănăstirii Câmpulung şi de logofătul mănăstirii, Trandafir, în vremea lui Alexandru Ipsilanti. Arhitectura bisericii este caracteristică epocii lui Matei Basarab.

În formă de cruce, cu două turle, biserica şi-a luat numele de la breasla şubarilor sau a negustorilor de şube. Este de dimensiuni modeste; în ciuda acestui fapt, ea reprezintă o veritabilă bijuterie arhitectonică.

Pe peretele vestic tabloul votiv ne înfăţişează pe Dositei arhimandrit în haine negre călugăreşti, iar Trandafir logofăt este îmbrăcat în costum de negutori. Pictura în frescă aparţine secolului al XVIII-lea, având o mare bogăţie de scene şi ornamentaţie,caracteristic epocii lui Brâncoveanu.

În pridvor, pe latura sudică se află mormântul unuia din ctitori – logofăt Trandafir, decedat la 11 octombrie 1791 după cum reiese din inscripţia de pe piatra tombală. Arhiva bisericii păstrează două pomelnice din secolul al XVIII-lea. În curtea bisericii se află un mare număr de cruci de piatră, pe care sunt înscrise  numele altor preoţi, cum ar fi Ion Săraru (1850). Ele dovedesc că, anterior secolului nostru aici a fost un cimitir. Cea mai veche cruce este de la 1593-1601.

Galerie de imagini

Articol adăugat în 27 octombrie 2011

Mai poţi citi şi…