Biserica Mavrodolu


Hramul: ”Adormirea Maicii Domnului”, ”Sfântul Spiridon”, “Sfântul Haralabrie”

Adresa:  Str. Teiuleanu, nr. 20, Piteşti

Biserica Mavrodolu cu denumirile mai vechi, Biserica din Mahalaua Albastră sau Biserica din Mahalaua de Jos, este o mărturie de credinţă a strămoşilor noştrii. A fost construită iniţial din lemn, în anul 1752, prin grija unui anume Ene Cupeţul. Între anii 1815-1818, lăcaşul de cult va fi zidit din cărămidă prin strădania lui Ioan Mavrodolu, al cărui nume este pomenit cu respect şi în zilele noastre de către credincioşii din cartierul piteştean în care se află biserica. În anul 1848, când oraşul Piteşti a fost cuprins de un incendiu devastator, lăcaşul de cult a ars din temelii, fiind refăcut în anul următor prin contribuţia materială a enoriaşilor. Pictura murală de început şi catapeteasma, precum şi cea actuală, aparţin stilului brâncovenesc. Biserica este aşezată pe un deluşor, o colină, un mic Tabor către care urcă de o veşnicie sufletele înaripate de setea de mântuire. La intrarea în curte ne întâmpină Sfânta Troiţă, care revarsă asupra lumii tot binele, care este nădejdea întregii omeniri şi o Cruce de piatră de Albeşti, în umbra căreiase odihneşte ctitorul Ioan Mavrodolu şi familia sa.

Lăcaşul de cult de la Mavrodolu este impunător şi spaţios; deşi sub formă de cruce, este imaginat ca o corabie, încărcată de stele, care ne poartă pe pe valurile credinţei către mântuire. Când trecem pragul, ne întâmpină de-o parte şi de alta Maica Domnului şi Sfântul Ioan Botezătorul. Acoperişul este din tablă iar pridvorul este închis, decorat cu ocniţe şi un brâu în registrul de sus. Exteriorul este alb, cu un brâu zimţat, imediat sub acoperiş. Pereţii sunt de asemenea împărţiţi în două registre inegale, de un brâu subţire. În cel de jos există ferestre prelungi, iar în cel de deasupra, ferestre mai mici, reduse ca număr. Turlele sunt şi ele decorate cu ocniţe şi ferestre iar cupolele acoperişurilor acestora au forme mai elaborate decât în mod obişnuit.

Biserica Mavrodolu a fost declarată monument istoric şi este singura Biserică din oraşul Piteşti care poartă numele ctitorului – Ioan Mavrodolu.

Galerie de imagini

Articol adăugat în 2 septembrie 2011

Mai poţi citi şi…