Arhitectura – o problemă de viețuire și conviețuire


Expoziția lui Alexandru Preda, student în anul VI la Universitatea de Arhitectură șu Urbanism ”Ion Mincu” București,  reprezintă o sinteză a studiului în domeniul arhitecturii pe parcursul a cinci ani. Fiecare etapă a cercetării urmărește acumularea de cunoștințe în mod gradual și formarea personalității prin răspunsul în interpretare proprie în fața datelor de temă ale fiecărui proiect. Fiecare proiect propune o interpretare personală a arhitecturii și integrarea acesteia în contextul locului. Locul nu este doar prezența fizică ci înseamnă spiritul acestuia, astfel interpretarea căpătând o latură sensibilă.

Vorbind despre context și despre loc ne referim și la contextul social, la modul în care arhitectura poate răspunde nevoilor umane. Fiecare proiect iși propune să ofere alternative de viețuire și conviețuire, integrând atributele esențiale ale arhitecturii, cele structurale, funcționale și estetice.

În opinia lui Alexandru Preda, arhitectura este deopotrivă știință și artă, integrând în mod echilibrat caracteristicile celor doua ramuri de studiu. În contextul actual arhitectura își asumă tot mai mult responsabilitatea față de mediul construit și neconstruit, față de societate și individ, de spațiul public și privat, iar fiecare proiect încearcă să ințeleagă aceste probleme dincolo de latura estetică, funcțională si structurală, acestea fiind baza fiecărui proiect de arhitectură.

Fiecare gest în domeniul arhitecturii reprezintă asumarea responsabilității în fața timpului. Fiecare proiect trebuie să răspundă unui context și calitatea acestuia va fi dată de trecerea timpului deoarece arhitectura rămâne o mărturie de lungă durată ce nu poate fi ștearsă.

Toate aceste probleme sunt gândurile ce au urmarit fiecare proiect, iar răspunsul va fi interpretat de fiecare dintre noi în urma filtrului personal.

Articol adăugat în 24 octombrie 2013

Mai poţi citi şi…