189 pages

Ştiaţi că…

  • Calimach din Cyrene (matematician în 235 î.Hr.) este socotit părintele bibliografiei datorită redactării primului catalog metodic al scriitorilor clasici (Pinakes) care cu cele 120 de suluri de papirus, a devenit cel dintâi repertoriu reprezentativ cunoscut al vechii literaturi antice eline.