Regulamente

ACCESUL LA BIBLIOTECĂ

Pe baza unui permis de intrare utilizatorii au acces în toate secţiile şi filialele bibliotecii. Permisul de intrare se obţine cu următoarele acte:
 • buletinul/carte de identitate cu domiciliul stabil sau viză de flotant în judeţul Argeş.
 • carnet de elev, carnet de student vizat la zi.
 • pentru tinerii până la 14 ani este necesar şi buletinul/cartea de identitate al/a unuia dintre părinţi.
 • utilizatorul va semna un contract cu biblioteca prin care se obligă să respecte regulamentul acesteia.
 • permisul este valabil 5 ani din momentul eliberării, cu obligativitatea vizării anuale a acestuia.
 • costul unui permis este 5 RON.
 • costul vizei anuale este 2 RON.

ÎMPRUMUTUL LA DOMICILIU

 • fiecare cititor poate împrumuta 4 volume o dată;
 • termenul de restituire a cărţilor este de 14 zile cu posibilitatea de prelungire cu încă 14 zile;
 • nerestituirea la termen a volumelor împrumutate se sancţionează cu plata unor sume de 0.2 RON/zi pentru fiecare exemplar nerestituit la termen. În cazul întârzierilor care depăşesc 30 zile calendaristice se adaugă suspendarea permisului de cititor pe o perioadă de o luna;
 • distrugerea sau pierderea documentelor de biblioteca de către cititori se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice (titlu, autor, editură, an, ediţie) aflate în stare fizică foarte bună sau prin achitarea unei sume egale cu valoarea de inventar a documetului, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o suma de 1-5 ori la preţul astfel calculat (conform Legii bibliotecilor (r) nr. 334/2002)
 • utilizatorilor care nu respectă prevederile regulamentare li se anulează permisul.

Regulamentul de Organizare și Funcționare poate fi consultat aici

Contractul Colectiv de Muncă la nivelul BJA poate fi consultat aici